Ekologiczny Żłobek Lemurek

Ul. Emancypantek 4, 05-800 Pruszków
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00 - 18:00
Dyżur Dyrektora: wtorki godz: 15:00-17:00

o placówce

Lemurek 

Stanowi zespół żłobkowo - przedszkolny. Placówka o profilu ekologicznym, co oznacza kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, ponadto ma na celu nauczenie dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęcić do rozwijania nauk przyrodniczych. 

Opis obiektu 

Placówka posiada 2 sale przedszkolne oraz 1 salę żłobkową. Każda z sal jest wyposażona we własne WC oraz drzwi ewakuacyjne.
Obiekt posiada także duże zaplecze techniczne,dwie szatnie, wc dla nauczycieli, łazienkę dla niepełnosprawnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kuchnie czystą, kuchnie brudną.
Przed placówką znajduje się duży parking ogólnodostępny z przypisanymi miejscami dla Lemurka.
Na zewnątrz posiadamy także własny prywatny plac zabaw zlokalizowany 50m od placówki. Plac zabaw wyposażony jest w atestowane sprzęty terenowe zewnętrzne oraz ekologiczne wyposażenie własne.

Zajęcia dydaktyczne
i opiekuńczo- wychowawcze 

Żłobek codziennie realizuje zajęcia 

plastyczno - techniczne 5xtyg
polonistyczno - językowe (ang) 5xtyg
teczneczo - ruchowe 5xtyg

Zajęcia dodatkowe:
terapia ręki
logorytmika
alpaki
teatrzyki kukiełkowe
zajęcia ze szkołą tańca
zajęcia warsztatowe
zajęcia z ekologii
wycieczki edukacyjne
spotkania ze specjalistami 

Wszelkie zajęcia żłobkowe maja charakter zabawowy i służą usprawnianiu motoryki dużej, malej, spostrzegawczości i rozwijają pamieć oraz koncentracje. Realizacja zagadnień do ok 5-10 min na aktywność

Kadra

Nasz zespół tworzą wyspecjalizowane opiekunki dziecięce posiadające wykształcenie zgodne z rozporządzeniem o opiece nad dziećmi do lat 3, ponadto do naszej załogi można zaliczyć także personel pomocniczy oraz szereg specjalistów i trenerów.  

Naszym celem jest stworzenie dzieciom idealnych warunków do rozwoju, rozwijania ciekawości dziecięcej, twórczej, modelowania prawidłowych postaw społecznych oraz ekologicznych a także wypracowanie odpowiedniego modelu komunikacji interpersonalnej polegającej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i wypracowywaniu kompromisu miedzy rodzicami - nauczycielami - dziećmi

FACEBOOK / GALERIA ZDJĘĆ

Aktualności, bieżące informacje na temat funkcjonowania placówki, więcej zdjęć na naszym Facebook

Rekrutacja

Rekrutacja do żłobka Lemurek odbywa się cały rok. Standardowo na nowy rok szkolny przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne potwierdzające członkostwo do 10 maja b.r. Przy zapisie komplet dokumentów: karta zgłoszenia, umowa, opłata początkowa.

Cennik 2020

1100 zł czesne / miesiąc /
14 zł wyżywienie / dzień /
450 zł opłata początkowa / jednorazowo /