Ekologiczny Żłobek Lemurek

Ul. Emancypantek 4, 05-800 Pruszków
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7:00 - 18:00


o placówce

Lemurek 

Stanowi zespół żłobkowo - przedszkolny. Placówka o profilu ekologicznym, co oznacza kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, ponadto ma na celu nauczenie dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęcić do rozwijania nauk przyrodniczych. 

Opis obiektu 

Placówka posiada 2 sale przedszkolne oraz 1 salę żłobkową. Każda z sal jest wyposażona we własne WC oraz drzwi ewakuacyjne.
Obiekt posiada także duże zaplecze techniczne,dwie szatnie, wc dla nauczycieli, łazienkę dla niepełnosprawnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kuchnie czystą, kuchnie brudną.
Przed placówką znajduje się duży parking ogólnodostępny z przypisanymi miejscami dla Lemurka.
Na zewnątrz posiadamy także własny prywatny plac zabaw zlokalizowany 50m od placówki. Plac zabaw wyposażony jest w atestowane sprzęty terenowe zewnętrzne oraz ekologiczne wyposażenie własne.

Zajęcia dydaktyczne
i opiekuńczo- wychowawcze 

Żłobek codziennie realizuje zajęcia 

plastyczno - techniczne 5xtyg
polonistyczno - językowe (ang) 5xtyg
teczneczo - ruchowe 5xtyg

Zajęcia dodatkowe:
terapia ręki
logorytmika
alpaki
teatrzyki kukiełkowe
zajęcia ze szkołą tańca
zajęcia warsztatowe
zajęcia z ekologii
wycieczki edukacyjne
spotkania ze specjalistami 

Wszelkie zajęcia żłobkowe maja charakter zabawowy i służą usprawnianiu motoryki dużej, malej, spostrzegawczości i rozwijają pamieć oraz koncentracje. Realizacja zagadnień do ok 5-10 min na aktywność

Kadra

Nasz zespół tworzą wyspecjalizowane opiekunki dziecięce posiadające wykształcenie zgodne z rozporządzeniem o opiece nad dziećmi do lat 3, ponadto do naszej załogi można zaliczyć także personel pomocniczy oraz szereg specjalistów i trenerów.  

Naszym celem jest stworzenie dzieciom idealnych warunków do rozwoju, rozwijania ciekawości dziecięcej, twórczej, modelowania prawidłowych postaw społecznych oraz ekologicznych a także wypracowanie odpowiedniego modelu komunikacji interpersonalnej polegającej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i wypracowywaniu kompromisu miedzy rodzicami - nauczycielami - dziećmi

FACEBOOK / GALERIA ZDJĘĆ

Aktualności, bieżące informacje na temat funkcjonowania placówki, więcej zdjęć na naszym Facebook

Rekrutacja

  • Rekrutacja do żłobka Lemurek odbywa się cały rok. 
  • Należy kliknąć link, wypełnić formularz, dosłać komplet dokumentów (umowa, karta zgłoszenia) na adres biuro.lemurek@gmail.com lub dostarczyć osobiście
  • Dla klientów potwierdzających członkostwo na nowy rok szkolny, została uruchomiona ankieta on-line w dzienniku elektronicznym, należy złożyć deklarację współpracy do dnia 01.03 b.r.

Cennik 2023

1450 zł czesne / miesiąc/
18 zł wyżywienie / dzień /
21 zł wyżywienie diety bezglutenowe/ bezmleczne/ vegan free / dzień / 
500 zł opłata administracyjna / jednorazowo co rok /